Garmin Vivosport pregled: diskretno praćenje

Ova diskretna mala narukvica za fitness sa zglobom čini mnogo za prilično nisku cijenu. Postao je svakodnevni pokretač u našoj rotaciji

Withings Activitite Steel HR pregled: Nokia ima prst na pulsu

Withings Activity Steel HR prvi je uređaj ove tvrtke otkad ga je preuzela Nokia. Lijepo se pridružuje mnoštvu uređaja